2600060400RP - THERMOSTAT HYDRAULIC 1P 400V/15A RFV 347V